Yatırımcının Ödediği Primli Pay Bedelinin Nominal (İtibari) Değerden Farkı Nedir ve Nasıl Hesaplanır?